Rekruttering til og fra utlandet

Vi bistår med dyktige medarbeidere til og fra utlandet. Med våre velprøvde kanaler finner vi kandidater med rett kompetanse og utdanningsbakgrunn. Mange av våre kunder driver virksomhet også i utlandet og trenger dyktige medarbeidere både i Norge og i utlandet. Ofte er vi med helt fra starten og bistår med kvalifiserte kandidater samt generell rekrutteringsbistand.