Etablering i utlandet

TEMP-TEAM har et internasjonalt team som er spesialisert på forholdene i forbindelse med utlandsvirksomhet. Vi arbeider for å unngå at kulturelle forskjeller og språkproblemer vanskeliggjør ansettelsesprosessen. Vi sikrer også at landets lovgivning, som regulerer ansettelsesforholdene, blir tatt hensyn til.