Innleie av personell

Totalleverandør av bemanningstjenester

TEMP-TEAM er totalleverandør innen utleie av arbeidskraft. Dette innebærer at vi dekker alle fagområder og stillingskategorier. Et innleieforhold gjennom oss gir også en fin mulighet til å bli kjent med en potensiell fremtidig medarbeider.

Kontakt oss angående bemanningstjenester

Vi jobber i forkant av ditt behov

Vi legger stor vekt på å kjenne vårt marked og intervjuer attraktive kandidater løpende i forkant av våre kunders behov. Vår kandidatbase inneholder kun kandidater som har gjennomført et personlig intervju. Vi kan derfor presentere kvalifiserte kandidater raskt, uansett om vikariatet eller prosjektet er av kort eller lang varighet.

Vi tiltrekker oss kontinuerlig attraktive kandidater ved:
 • Annonsering på aktuelle nettsteder og i aviser
 • Deltagelse på stands og messer
 • Besøk på utdanningssentra og skoler
 • Nedbemanning og karriereendring hos våre kunder
 • Vervekampanjer
 • Eget nettverk

Når vi mottar en bestilling fra deg, søker vi først i vår database ut fra de faglige kunnskapene og personlige egenskapene du ønsker. Vi supplerer gjerne med annonser for å få et enda større utvalg kandidater.

Hvem søker arbeid gjennom oss

Det er ulike grunner for at arbeidssøkere kontakter oss. Noen ønsker å prøve forskjellige arbeidsoppgaver for å få variert arbeidserfaring før de finner det de ønsker. Andre ønsker å ha større frihet og fleksibilitet, eks. jobbe i perioder eller kombinere jobb og studier, og noen er kun interessert i å finne en fast jobb. De er kvinner og menn i alle aldre, nyutdannede og erfarne. Vi plukker ut dem du vil ha glede og nytte av. Velkvalifiserte medarbeidere som glir lett inn i jobben.

Kvalitet i rekrutteringen

Dette oppnås gjennom en grundig og utprøvd prosess:
 • Kvalifiserende intervju over telefon
 • Inngående intervju med fokus på faglig kompetanse, personlige egenskaper, motivasjonsfaktorer
 • og karriereplan, fleksibilitet og ønsket arbeidstid
 • Referansesjekk
 • Testing
 • Tett oppfølging av kandidaten ute hos våre kunder. Det gir oss ytterligere referanse for kommende oppdrag og større mulighet for å sette riktig person på riktig sted

Ansvarsforholdet til kandidaten

Våre kandidater er underlagt ditt arbeidsreglement og arbeidet utføres etter din instruksjon og under din kontroll. Arbeidsgiver i innleieperioden er TEMP-TEAM. Vi har således ansvar for utbetaling av lønn, feriepenger, forsikringer m.m.