Rekruttering til faste stillinger

For å bidra til en vellykket fast ansettelse er det viktig å kjenne kunden, kandidaten og deres forventninger til hverandre. Derfor vil vi alltid komme på kundebesøk for å møte deg i dine egne omgivelser.

Kontakt oss angående rekrutteringstjenester

Vi vil legge stor vekt på avdekke arbeidsoppgavene og forutsetningene for stillingen, for sikre at kandidaten takker ja til stillingen på riktige vilkår. Når vi har dannet oss et godt inntrykk av din virksomhet og har utarbeidet en fullstendig kravspesifikasjon, kan vi gå i gang med å finne den rette personen til jobben.

Mange mennesker henvender seg til oss når de er på jakt etter nye utfordringer. Vi har en omfattende database hvor vi kan søke etter passende kandidater. På den måten unngår vi ofte utgifter til annonsering samtidig som vi sparer verdifull tid. Finnes ikke den riktige kandidaten i vår database vil vi utarbeide og publisere en stillingsannonse på de største og ledende jobbportalene i Norge. Denne servicen er gratis for deg.

Dersom det i tillegg skulle være behov for å publisere en annonse i trykte media har TEMP-TEAM rabatterte avtaler med de største aktørene i Norge. Vår markedsavdeling kan sette opp profesjonelle annonser i ulike størrelser, hvor din bedrifts logo kan inkluderes i annonsen dersom du ønsker det.

Ved enhver rekruttering er det en risiko for feilansettelse. I vår utvelgelse søker vi å redusere denne risikoen ved kvalitetssikrede intervjuer og referansekontroller samt bruk av personlighetsanalyser. Gjennom vår samarbeidspartner Meditor Search tilbyr vi også ulike former for bakgrunnssjekk.

Du kan også velge om vi skal gjennomføre rekrutteringen med eller uten garanti. Med vår garanti er du sikret en ny kostnadsfri rekruttering dersom kandidaten slutter i løpet av tre måneder.