Vi tilbyr mange spennende jobbmuligheter

I tillegg til våre mange midlertidige stillinger, rekrutterer TEMP-TEAM til et betydelig antall faste stillinger hvert år. Våre faste stillinger spenner over de fleste bransjer og stillingskategorier.

For å komme i betraktning til våre faste stillinger kan du enten sende din søknad på en konkret stilling, eller registrere din CV i vår kandidatbase. Vi går nøye gjennom alle søknader og vil innkalle aktuelle kandidater til et personlig intervju med tanke på umiddelbare eller framtidige jobbmuligheter. Under intervjuet kartlegger vi dine kvalifikasjoner, forventninger og ønsker til en eventuell ny jobb. Et mangeårig og tett samarbeid med våre kunder, sikrer deg at du presenteres for de jobbene som matcher deg og dine ønsker.

I forbindelse med intervjuet vil du også bli registrert i vår kandidatdatabase. TEMP-TEAM søker aktivt i denne basen i forbindelse med alle rekrutteringer. Det er også viktig for deg som kandidat å være oppmerksom på at en stor del av våre stillinger ikke blir annonsert og at det derfor er en fordel å være registrert i våre systemer.

TEMP-TEAM har også utviklet et verktøy for aktivt å presentere utvalgte kandidater for bedrifter i Norge. Utsendelsen foregår per mail og mottas av over 10.000 kontaktpersoner i norske bedrifter hver måned. Avtale om presentasjon av deg som kandidat gjøres selvsagt i forkant.