Kunde- og kandidatundersøkelsen 2013

TEMP-TEAM AS gjennomfører jevnlig en kunde- og kandidatundersøkelse for å få en tilbakemelding på våre tjenester. Vi er meget takknemlige for at våre kunder og kandidater tar seg tid til å besvare undersøkelsen, da dette gir oss et godt grunnlag for å utvikle TEMP-TEAM videre. Undersøkelsen for 2013 ble besvart av 321 kunder og 764 kandidater hvilket gir en svarprosent på henholdsvis 30 og 42%.

Resultater kundeundersøkelsen

Vi har bedt våre kunder rangere viktigheten av ulike nøkkelfaktorer knyttet til leveranse av bemannings- og rekrutteringstjenester og samtidig har vi bedt om en vurdering av TEMP-TEAM sin leveranse på de samme faktorene. Vurderingen er foretatt på en skala fra 1 til 6.

Resultatene viser at våre kunder mener at oppfølging som avtalt, responstid, tilgjengelighet og fast kontaktperson er de viktigste faktorene knyttet til leveranse av bemannings- og rekrutteringstjenester, foruten riktig kandidat. Vi er glad for igjen å konstatere at TEMP-TEAM scorer veldig bra i forhold til disse faktorene.Vi har også spurt om kundens vurdering av TEMP-TEAM i forhold til en ideell leverandør av bemanningstjenester. Her scorer vi 4,06 av 5 mulige. Tilbakemeldingene gir oss sterk motivasjon for å bevare og forsterke de oppnådde resultatene, og forbedre oss på områder som påpekes.

Resultater kandidatundersøkelsen

Vi har bedt våre kandidater vurdere hvordan de opplevde intervjuprosessen hos oss. Resultatene viser at de aller fleste opplever å få en god mottakelse og at vi er godt forberedt til intervjuet. Samtidig viser tilbakemeldingene at vi må fortsette å jobbe for at alle skal få tilstrekkelig informasjon om hvordan det er å jobbe for oss.

I forhold til oppfølging under oppdrag får vi aller best tilbakemelding på «opplevelsen av oss som et personlig byrå som viser interesse for sine medarbeidere». TEMP-TEAM er stolt av de meget gode resultatene, og vi vil arbeide hardt for å bevare disse og forbedre oss på områder som påpekes.

Som takk for besvarelsene har vi trukket ut en kunde og en kandidat som hver mottok en Ipad Mini.