Internasjonalt

TEMP-TEAM er via JuhlerGroup representert i Danmark, Finland, Sverige, UK og Singapore, .

Alle avdelingene samarbeider med hverandre nasjonalt og over landegrensene, for å sikre våre kunder et godt nettverk.

Etablering i utlandet

TEMP-TEAM har et internasjonalt team som er spesialisert på forholdene i forbindelse med utlandsvirksomhet. Vi arbeider for å unngå at kulturelle forskjeller og språkproblemer vanskeliggjører ansettelsesprosessen. Vi sikrer også at landets lovgivning, som regulerer ansettelsesforholdene, blir tatt hensyn til.

Rekruttering til og fra utlandet

Vi bistår med rekruttering av dyktige medarbeidere til og fra utlandet. Med våre etablerte kanaler finner vi kandidater med rett kompetanse og rett utdanningsbakgrunn. Mange av våre kunder driver virksomhet også i utlandet og trenger dyktige medarbeidere både i Norge og i utlandet. Ofte er vi med helt fra starten og bistår med kvalifiserte kandidater, samt generell rekrutteringsbistand. TEMP-TEAM Norge har eget rekrutteringskontor i Sverige (Gøteborg), hvor vi søker, intervjuer og ansetter medarbeidere for det norske arbeidsmarkedet.