Historie

TEMP-TEAM ble stiftet i København i 1979 av Erik Dyrmann Juhler.

Med utgangspunkt i vår filosofi; tett personlig kontakt til markedet, kundene og kandidatene har vi i dag 13 velfungerende avdelinger i Norge. Små, lokale avdelinger som gir kunder og kandidater følelsen av et lite, personlig byrå med en stor virksomhets ressurser.

Vi tror fullt og helt på at det er den personlige kontakten og oppbygningen av langvarige relasjoner, som er hovedårsaken til TEMP-TEAM sin suksess.

Dette er naturligvis kombinert med vår evne til å opprettholde en høy kvalitet og troverdighet ovenfor kunder og kandidater.